REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

Sprzedaż produktów z oferty sklepu odbywa się poprzez Internet, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Kupującym, a sklepem internetowym salonzegarkow.com.pl.

Prowadzonym przez:

JUBIKOM SZYCA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Wójta Radtkego 29/31/35, 81-355 Gdynia, NIP 5862375605, KRS 0000942121, REGON 520769531, Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki, poczta elektroniczna: biuro@salonzegarkow.com.pl, tel. (58) 6210625, czynnym pon.-pt 9-18, soboty 9-14, niedziele nieczynne, Rachunek Bankowy: Bank PKO BP Nr konta: 15 1020 1853 0000 9902 0479 8809 - zwanym dalej Sprzedającym.

I. Warunki zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie sklepu.

2. Aby Sprzedający mógł zrealizować zamówienie, niezbędne jest aby Kupujący podał w formularzu zamówienia obowiązkowe dane.

3. Sprzedający realizuje zamówienia jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

5. Sprzedający może odstąpić od umowy w przypadku podania nieprawdziwych, nie pełnych lub błędnych danych przez kupującego.

6. Przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego zostanie potwierdzone drogą mailową, na adres e-mail Kupującego podany w formularzu zamówienia lub w przypadku osób zarejestrowanych w formularzu rejestracji, z podaniem szczegółów związanych z danymi niezbędnymi do uregulowania płatności za zamówienie.

7. Wiadomość z potwierdzeniem przez Pracownika sklepu złożenia zamówienia jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Wraz z potwierdzeniem Sprzedający potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany podczas Rejestracji lub składania zamówienia.

8. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia od Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

9. W przypadku braku zamówionego artykułu w magazynie Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo anulowania lub zmiany zamówienia.

10. Zamówienie towaru dostępnego "na zamówienie" zostanie wykonane po dokonaniu wpłaty na konto Sprzedającego.

11. Kupujący ma prawo do zmiany zamówienia aż do momentu jego wysłania przez Sprzedającego.

12. Ceny oferowanych artykułów znajdują się na stronie sklepu i dotyczą wyłącznie zamówień złożonych przez WWW (nie są wiążące dla sklepu stacjonarnego w Gdyni).

13. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

II. Płatności

1. Kupujący, który wybrał płatność przelewem zobowiązuje się do wpłaty należności w terminie 4 dni, od dnia otrzymania potwierdzenia. Konto bankowe wskazane jest w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie.

2. Przy wyborze opcji płatności gotówką przy odbiorze, Kupujący uzgadnia termin odbioru ze Sprzedającym. Po upływie tego terminu Sprzedający może anulować zamówienie.

3. Płatność ratalna CA Raty, płatność ratalna za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A.

III. Wysyłka

1. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 3 dni roboczych, od odnotowania wpłaty, wysłać Kupującemu zamówione artykuły w przypadku gdy są zaznaczone jako dostępne od zaraz.

2. W przypadku towaru oznaczonego jako "na zamówienie" o terminie dostawy Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo. W praktyce oznacza to że na taki towar czas oczekiwania wynosi od 5 do 90 dni.

3. Wysyłka jest realizowana przez firmę kurierską, lub w przypadku gdy Kupujący podał adres z terenu Gdyni, może być również dostarczona przez pracownika sklepu- bez podania tego w zamówieniu.

4. Przy zamówieniu poniżej wartości 300zł koszt wysyłki wynosi 20zł, które ponosi Kupujący.

5. Jeżeli zamówienie przekracza 300 zł brutto, koszt ponosi Sprzedający.

6. Sklep realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Kupujący może odmówić odbioru przesyłki jedynie w przypadku, kiedy przesyłka została dostarczona w stanie uszkodzonym wskazującym na uszkodzenie zawartości. W takim wypadku prosimy, w obecności kuriera, spisać odpowiedni protokół, który ułatwi procedurę reklamacji.

IV. Reklamacje i zwroty

1. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz.271 z kolejnymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania towaru.

2. Kupujący jest zobowiązany do poinformowania Sprzedającego o fakcie odstąpienia od umowy pisemnie na adres JUBIKOM SZYCA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Wójta Radtkego 29/31/35, 81-355 Gdynia lub mailowo na adres biuro@salonzegarkow.com.pl.

3. Prawo odstąpienia Kupujący wykonuje poprzez zwrot towaru Sprzedającemu w stanie nienaruszonym w terminie 14 od pisemnego poinformowania Sprzedającego, że odstępuje od umowy.

4. Klient może skorzystać z gotowego wzoru formularza odstąpienia od umowy.

5. Towar należy przesłać dobrze zabezpieczony, tak by nie uległ zniszczeniu podczas transportu. Prosimy o przesyłanie kompletnego towaru łącznie ze wszystkimi załączonymi dokumentami, gwarancjami.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7. Po uwzględnieniu zwrotu, Sprzedający niezwłocznie zwraca kwotę w jakiej Kupujący nabył towar, wraz z kosztem dostawy, jeżeli taki wystąpił.

8. Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem płatności, do czasu otrzymania od Kupującego zwracanego towaru.

9. Jeżeli zamówiony artykuł posiada wady fabryczne, Kupujący niezwłocznie wysyła wadliwy towar wraz z gwarancją na adres: JUBIKOM SZYCA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Wójta Radtkego 29/31/35, 81-355 Gdynia z dopiskiem „Reklamacja” lub do centralnych punktów serwisowych.

10. W przypadku jakichkolwiek problemów z realizacją gwarancji prosimy o kontakt mailowy: zegarmistrz@salonzegarkow.com.pl lub biuro@salonzegarkow.com.pl.

11. Reklamacja nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych oraz wynikających z nieprawidłowego użytkowania.

12. Sprzedający dostarcza Kupującemu towar bez wad. Jeżeli towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może skorzystać z rękojmi i odstąpić od umowy lub zażądać obniżenia ceny towaru, chyba że Sprzedający usunie wadę (bez narażania się na znaczne koszty) lub wymieni wadliwy towar na towar bez wad lub nowy.

13. Reklamacje będą rozpatrywane w przeciągu 14 dni od dostarczenia przedmiotu.

V. Postanowienia końcowe

1. Sklep zastrzega sobie prawo usuwania i wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu w dowolnym momencie.

2. Zdjęcia produktów mogą różnić się od ich rzeczywistego wyglądu, prosimy o zwracanie uwagi na opisy produktów.

3. Wszystkie spory będą rozstrzygane na drodze polubownej lub w przypadku braku porozumienia przez sąd właściwy siedzibie Kupującego.

VI. Polityka Prywatności i pliki "cookies"

1. Zapewniamy naszym klientom poszanowanie ich prywatności, dane osobowe nie są przekazywane ani udostępniane innym podmiotom, tym samym sklep nie zbiera żadnych informacji automatycznie, z wyjątkiem informacji koniecznych do realizacji zamówienia, a są to: Imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu oraz adres e-mail.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, jakim jest w tym przypadku JUBIKOM SZYCA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Wójta Radtkego 29/31/35, 81-355 Gdynia.

3. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają adres IP, państwa komputera, witrynę z której nastąpiło przejście na naszą stronę, czas spędzony w witrynie.

4. Pliki cookies są przechowywane w urządzeniu końcowym, nie zawierają natomiast danych personalnych.

5. Nie można informacji zapisanych w plikach cookie powiązać z danymi osobowymi.

6. Pliki cookies służą do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

7. Klient może wyłączyć w swojej przeglądarce funkcje przyjmowania plików Cookies, musi się liczyć z wyłączeniem pewnych funkcjonalności sklepu, tzn.wyłączeniem pamięci login i hasła, pamięci produktów dodanych do koszyka. Mogą też znacząco wpłynąć na wygląd wyświetlanej strony internetowej.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.